Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 21. týden 2011

Vydáno: 30. 5. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 21. týdnu 2011: 23.–29.5.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem
čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v
databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu
výrobku
Potraviny
27/05/2011
Německo
Enterohemoragická E.coli (EHEC) v okurkách
Španělsko, baleno v Německu
24/05/2011
V. Británie
Nedeklarovaná mléčná složka (>1024 mg/kg) v čokoládových pralinkách
Vyrobeno ve V. Británii, surovina z Německa
27/05/2011
Německo
Enterohemoragická E. coli (EHEC) v biookurkách
Španělsko
26/05/2011
Slovinsko
Rtuť (1,75 mg/kg) v chlazené mořské rybě (Seriola Dumerili)
Chorvatsko
26/05/2011
Francie
Nepovolená látka synephrine v doplňku stravy
Kanada
25/05/2011
Estonsko
Salmonella v sušeném kokosu
Vietnam, přes Nizozemí
24/05/2011
Řecko
Aflatoxiny (B1=3,2 /B1=3,1 µg/kg) v neloupaných arašídech
Egypt
23/05/2011
Řecko
Kadmium (0,140 mg/kg) v konzervě sardinek v oleji
Maroko, přes Španělsko
23/05/2011
Norsko
Nepovolená látka sildenafil (100 mg/kus) v doplňcích stravy
Čína, přes Velkou Británii
23/05/2011
Norsko
Nepovolená látka tadalafil (35 mg/kus) v doplňcích stravy
Čína, přes Švédsko
23/05/2011
Norsko
Nepovolená látka tadalafil (23 µg/kus) v doplňku stravy
Čína
Krmiva
Materiály přicházející do styku s potravinami
 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.