Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 21. týden 2006

Vydáno: 20. 6. 2006
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 21. týdnu 2006: 22.5.– 28. 5. 2006 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

 

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU

 

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

22.5.2006

Německo

Benzo(a)pyren a polycyklické aromatické uhlovodíky v uzených šprotech a baltických šprotech v rostlinném oleji

Lotyšsko

22.5.2006

Nizozemí

Aflatoxiny v pistáciových oříšcích

Turecko přes Německo

24.5.2006

Česko

Ochratoxiny A v instantní kávě (2x)

Brazílie

24.5.2006

Německo

Kousky kostí v uzené klobáse z losa

Švédsko

24.5.2006

Slovensko

Salmonella enteritidis ve vepřovém mase v přírodní šťávě v konzervě

Česká republika

24.5.2006

Slovensko

Benzo(a)pyren v pastě ze šprotů

Lotyšsko přes Česko

24.5.2006

Dánsko

Salmonella Napoli v celé červené řepě

Itálie

Ad 2) Informativní hlášení o výrobcích [doc ; 33280 bytů]

Příloha : RASFF week_21-2006 [pdf ; 41496 bytů]