Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 20. týden 2012

Vydáno: 21. 5. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 20. týdnu 2012: 14.5.–20.5. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

16/05/2012

Belgie

histamin (5300 mg/kg) v mražených filetech z tuňáka

Indonésie, přes Nizozemsko

16/05/2012

Německo

Listeria monocytogenes (1900 CFU/g) v ovčím sýru

Řecko

15/05/2012

Spojené království

nepovolená látka fenylbutazon (49 μg/kg) v koňském mase

Spojené království

14/05/2012

Irsko

ochratoxin A (123 μg/kg) v lékořicových  tyčinkách

Itálie, přes Spojené království

14/05/2012

Itálie

Escherichia coli (790 MPN/100 g) v mušlích (Venus verrucosa, zaděnka jedlá)

Řecko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.