Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 20. týden 2004

Vydáno: 3. 6. 2004
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 20. týdnu 2004: 10. 5.– 16. 5. 2004 (v češtině).

1) Výrobky, které představují riziko pro spotřebitele a které byly staženy nebo se stahují z prodeje v EU.
2) Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly.

Ad 1) Výrobky stahované z prodeje v EU (modrý text se týká krmiv)

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

10.5.2004

Belgie

Campylobacter ve zmrazených kuřatech a v porcovaných kuřatech

Izrael

10.5.2004

Belgie

Benzo(a)pyren a polycyklické aromatické uhlovodíky v zeleném čaji

Francie

10.5.2004

Norsko/ESA

Vibrio parahaemolyticus ve zmrazených garnátech (Penaeus vannamei)

Surinam

12.5.2004

Itálie

DSP (průjmovitá otrava z korýšů) v živých slávkách (Molluschi lamellibranchi)

Řecko

13.5.2004

Itálie

Nitrofuran (metabolit) – furazolidon (AOZ) ve vepřovém mase

Itálie

13.5.2004

Itálie

Omethoate (pesticid) v hroznech

Indie

13.5.2004

Slovensko

Chloramfenikol v medu

Argentina

14.5.2004

Dánsko

Arzén v monokalciumfosfátu

Německo

Ad 2)  Informativní hlášení o výrobcích [doc ; 31744 bytů]

Pramen: RASFF_20.týden [pdf ; 200037 bytů]