Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 2. týden 2015

Vydáno: 12. 1. 2015
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 2. týdnu 2015: 5. 1. – 11. 1. 2015 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

08/01/2015

Německo

 aflatoxiny (celk. = 14.9 µg/kg) v mandlích

Španělsko

08/01/2015

Řecko

 benzo(a)pyren (12.7 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (57.42 µg/kg) v paštice ze šprotů

Lotyšsko

07/01/2015

Belgie

 Salmonella spp. v mechanicky separovaném drůbežím mase

Belgie, surovina z UK a Nizozemska

07/01/2015

Polsko

 nepovolená látka methyl-synefrin v potravním doplňku

USA, přes UK

07/01/2015

Velká Británie

 příliš vysoký obsah thujonu (48 mg/l) v absinthu 55 essence

Švédsko

06/01/2015

Dánsko

 nedeklarované siřičitany (95 mg/kg) v bílé kukuřici ve slaném nálevu

Španělsko

06/01/2015

Portugalsko

 aflatoxiny (B1 = 6.7; celk. = 27.5 µg/kg) v sušených fících

Španělsko

06/01/2015

Německo

 vysoký obsah jódu (3439 mg/kg) v sušených řasách

Čína, přes Nizozemsko

05/01/2015

Itálie

 nedeklarované siřičitany (54 mg/kg) ve vyloupaných vlašských ořeších

Německo

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.