Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 2. týden 2014

Vydáno: 13. 1. 2014
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 2. týdnu 2014: 6. 1. – 12. 1. 2014 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií. 

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

10/01/2014

Nizozemsko

 Listeria monocytogenes (v 3 z 5 vzorků/ 25g) v houbách (Enoki)

Jižní Korea

10/01/2014

Spojené království

 nedeklarovaná mléčná složka v chlazené bengálské tresce na curry

Spojené království

09/01/2014

Maďarsko

 benzo(a)pyren (6.3 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (suma benzo(a)pyren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chrysen 46,5 µg/kg (+/- 0,6 µg/kg)) v uzených šprotech

Lotyšsko

08/01/2014

Německo

 Salmonella spp. (přítomnost/ 25g) v chilli koření (mletém)

Spojené království

07/01/2014

Itálie

 rtuť (1.5 mg/kg) v chlazených vakuově balených filetech z mečouna

Španělsko

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

10/01/2014

Švédsko

 Salmonella infantis (přítomnost/ 25g) ve žvýkačce pro psy

Polsko

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.