Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 2. týden 2013

Vydáno: 14. 1. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 2. týdnu 2013: 7.1.–13.1. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

11/01/2013

Francie

 noroviry v ústřicích a produktech z nich

Španělsko

11/01/2013

Francie

 noroviry v živých škeblích

Španělsko

10/01/2013

Německo

 aflatoxiny (B1 = 28.0; celk. = 35.0 µg/kg) v sušených fíkových kostkách

Turecko, přes Belgii

08/01/2013

Spojené království

 aflatoxiny (B1 = 51 µg/kg) v solených burských oříšcích

Spojené království, surový materiál z Argentiny

08/01/2013

Belgie

 benzo(a)pyren (10.9 µg/kg) v uzených rybách (Sphyraena piscatorum, Arius spp)

Pobřeží slonoviny

 08/01/2013

Švédsko 

 Salmonella London ( v 1 ze 3 vzorků/25 g) v mraženém mechanicky separovaném vepřovém mase

 Nizozemsko

07/01/2013

Německo

 příliš vysoká kyselost (17.76 g/100 g) ve sladkém spreji

Čína, přes Francii

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.