Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 19. týden 2013

Vydáno: 13. 5. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 19. týdnu 2013: 6.5.–12.5. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

08/05/2013

Dánsko

 nedeklarovaná mléčná složka v mražené solené vepřové pleci

Dánsko

07/05/2013

Spojené království

 nedeklarovaná mléčná složka v omáčce

Spojené království, zpracováno v Polsku

06/05/2013

Itálie

 ethion (pesticid) (0.086 mg/kg) v mražených jahodách

Egypt, zpracováno v Itálii

06/05/2013

Německo

 karbofuran (2.5 mg/kg) v organické řepce olejce (rapeseed)

Ukrajina

Krmiva

08/05/2013

Belgie

 vysoký obsah kyanidu (138 mg/kg) v koláči ze semen řepky

Austrálie

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.