Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 19. týden 2012

Vydáno: 14. 5. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 19. týdnu 2012: 7.5.–13.5. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

10/05/2012

Rakousko

Bacillus cereus (11000 CFU/g) a Salmonella spp. (přítomnost /25 g) v novém koření  (celém)

Německo

10/05/2012

Lucembursko

nepovolená látka sibutramin (11.8 mg/vzorek) v potravním doplňku

Nizozemsko

09/05/2012

Česká republika

nepovolená geneticky modifikovaná rýže basmati

Indie, přes Itálii

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.