Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 18. týden 2012

Vydáno: 9. 5. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 18. týdnu 2012: 30.4.–6.5. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

04/05/2012

Belgie

rtuť (2.9 mg/kg) ve filé z mečouna

Vietnam, přes Nizozemsko

04/05/2012

Itálie

cizí těleso (úlomek skla) v oříškovém krému

Itálie

04/05/2012

Nizozemsko

vysoká úroveň zásaditosti (pH: 14; 3% roztok aktivního chloritanu) v perlivé minerální vodě

Francie, přes Belgii

30/04/2012

Česká Republika

nedeklarovaný gluten (31.6 mg/kg) v křupavé pufované kukuřici

Polsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.