Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2012

Vydáno: 2. 5. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 17. týdnu 2012: 23.4.–29.4. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

26/04/2012

Německo

cín (333 mg/kg) v konzervě s liči (ovoce)

prostřednictvím
Nizozemska

25/04/2012

Francie

Listeria monocytogenes (210 CFU/g) v čerstvém ovčím sýru pokrytém bylinkami

Francie

24/04/2012

Německo

Bacillus cereus (2700 CFU/g) a Salmonella Rubislaw (přítomnost /25 g) v mletém zázvoru

surový materiál z Nigérie, přes Německo

24/04/2012

Itálie

nedeklarovaná pšenice v mražených obalovaných filetech z platýse

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.