Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2011

Vydáno: 3. 5. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 17. týdnu 2011: 25.4.–1.5.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem
čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v
databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu
výrobku
Potraviny
29/04/2011
Česko
Salmonella ve zmrazeném marinovaném kuřeti
Česká republika
27/04/2011
Itálie
Aflatoxiny v kaštanové mouce
Itálie
27/04/2011
Francie
Escherichia coli O157:H7 ve zmrazeném mletém hovězím steaku
Neměcko
29/04/2011
Německo
Vysoký obsah olova (27 mg/kg v sušině) v kapslích obsahujících oxid křemičitý
Rakousko, vyrobeno v Německu
29/04/2011
V. Británie
Toxiny způsobující průjmovitou otravu z korýšů (DSP) ve škeblích
Velká Británie
26/04/2011
Polsko
Kadmium (0,081 mg/kg) ve zmrazeném mase modrého žraloka
Španělsko
27/04/2011
Kypr
Stopy mléka (18 mg/kg) v polévce z hovězí oháňky
Velká Británie
Krmiva
Materiály přicházející do styku s potravinami
 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.