Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 16. týden 2011

Vydáno: 27. 4. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 16. týdnu 2011: 18.4.–24.4. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.   

Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu
výrobku
Potraviny
21/04/2011
Německo
Listeria monocytogenes (9900 CFU/g) v sýru gorgonzola
Itálie
21/04/2011
Itálie
rtuť (1.22 mg/kg) v mražených filetech z mečouna
Španělsko
19/04/2011
Slovensko
nedeklarovaná vejce (3.55 mg/kg) v oplatkách plněných cukrovou pěnou, na povrchu s tmavou tučnou polevou
Německo
18/04/2011
Belgie
nepovolený sulfadiazin (>200 μg/kg) ve vepřovém mase
Belgie
18/04/2011
Francie
Listeria monocytogenes (<100 CFU/g) v sýru
Belgie
18/04/2011
Itálie
parazitické zamoření chlazeného ďasa mořského (Lophius spp.) parazitem Anisakis 
Francie
Krmiva
Materiály přicházející do styku s potravinami
18/04/2011
Dánsko
migrace primárních aromatických aminů (21 μg/kg) z obracečky se štěrbinama
Čína