Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 15. týden 2012

Vydáno: 17. 4. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 15. týdnu 2012: 9.4.–15.4. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

13/04/2012

Itálie

nedeklarovaná vejce v mražených obalovaných předsmažených filetech z platýse (plaice) plněných špenátovou omáčkou se sýrem feta

Nizozemsko

11/04/2011

Itálie

nedeklarovaná vejce v mražených předsmažených filetech platýse (flounder) plněných špenátem a sýrem feta

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

13/04/2012

Belgie

nepovolené uvedení na trh slaměných granulí (pelet)

Ukrajina

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.