Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 14. týden 2013

Vydáno: 8. 4. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 14. týdnu 2013: 1.4.–7.4. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

05/04/2013

Německo

 úlomky plastu (5 mm kousky) v organickém (bio) chlebu se sezamovými semínky

Německo

04/04/2013

Polsko

 deoxynivalenol (DON) (1158 µg/kg) v pšeničné mouce

Polsko

03/04/2013

 Česká republika

 nepovolená látka fenylbutazon (10.5 µg/kg) a oxyfenylbutazon (46.8 µg/kg) v chlazeném koňském mase (čtvrtce)

Polsko

03/04/2013

 Česká republika

 aflatoxiny (celk. = 60.6 µg/kg) v sušených fících

Turecko

02/04/2013

Itálie

 histamin (2690; 2740; 2481 mg/kg) v konzervě tuňáka v olivovém oleji

Francie, surovina z Pobřeží slonoviny

02/04/2013

 Itálie

 rtuť (1.8 mg/kg) v chlazeném mečounovi (Xiphias gladius)

Španělsko

 

 

 

 

Krmiva

05/04/2013

Belgie

 dioxiny (40.035 pg WHO TEQ/g) v premixu a doplňkových krmných látkách

vyrobeno v Belgii, surovina z Číny

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.