Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 13. týden 2013

Vydáno: 2. 4. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 13. týdnu 2013: 25.3.–31.3. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

29/03/2013

Slovinsko

 rtuť  (2.69 mg/kg) v chlazeném kranasovi (Seriola spp)

Chorvatsko

29/03/2013

 Švédsko

 Salmonella Hadar (přítomnost/ 25 g) v mražených krůtích prsech s bílým pepřem

Brazílie

28/03/2013

Finsko

 Salmonella spp. v mražených kachních stehnách

Francie

28/03/2013

Estonsko

 Salmonella Newport (přítomnost/ 25g) v mraženém krůtím mase

Polsko

28/03/2013

Portugalsko

 nepovolená látka fenylbutazon (11; 2 µg/kg) v mražených hovězích hamburgerech a v masových kuličkách  

Portugalsko, Španělsko, surový materiál z Nizozemska

28/03/2013

Německo

 cizí těleso (čepel nože) v buchtičkách

Francie

27/03/2013

Estonsko

 úlomky skla v nápoji s borůvkami a brusinkami pro malé děti (baby)

Česká republika

26/03/2013

Belgie

 deoxynivalenol (DON) (1374; 1478 µg/kg) v pšenici

Německo

26/03/2013

Itálie  

 rtuť (1.9 mg/kg) v mečounovi (Xiaphias gladius)

Španělsko

25/03/2013

Spojené království

 úlomky plastu (20-25 mm) v sušenkách pokrytých čokoládou

Bulharsko

25/03/2013

Itálie

 polycyklické aromatické uhlovodíky (součet benzo(a)pyrenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu a chrysenu: 13.7 µg/kg) v organickém (bio) lněném oleji

Itálie

25/03/2013

Itálie

 yessotoxin (YTX) (2.05 mg/kg) v slávkách

Itálie

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

29/03/2013

Nizozemsko

 aflatoxiny (B1 = 32.1 µg/kg) v kukuřici

Ukrajina

26/03/2013

Lucembursko

 aflatoxiny (B1 = 5.91; 10.03 µg/kg) ve směsném krmivu pro dojnice

Německo

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

26/03/2013

Polsko

 migrace kadmia (mezi 0.262 a 0.352 mg/vzorek) z keramického hrnku

Čína

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.