Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 13. týden 2012

Vydáno: 2. 4. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 13. týdnu 2012: 26.3.–1.4. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

29/03/2012

Španělsko

nepovolené uvedení na trh (obsah L-5-hydroxytryptofanu) potravního doplňku

Španělsko

29/03/2012

Německo

aflatoxiny (B1 = 83.27; celk. = 107.15 μg/kg) v „bio“  fících

Turecko, přes Německo

28/03/2012

Slovensko

benzo(a)pyren (17.99 μg/kg) v olivovém oleji

Itálie

28/03/2012

Německo

zearalenon (300 μg/kg) v kukuřičném popcornu

Francie

28/03/2012

Rakousko

riziko fyzického zranění následkem exploze přetlakovaných sklenic obsahujících „light“ sirup zamořený kvasinkami

Rakousko

27/03/2012

Německo

Bacillus cereus (550000 – 1500000 CFU/g) v marinovaném tofu v zavařovacích sklenicích

Tchaj-wan, přes Nizozemsko

26/03/2012

Itálie

dusitan sodný prodávaný jako sorbitol

Spojené království

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.