Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 12. týden 2014

Vydáno: 25. 3. 2014
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 12. týdnu 2014: 17. 3. – 23. 3. 2014 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

21/03/2014

Francie

 Listeria monocytogenes (10 CFU/ 100 g) v čerstvém sýru

Francie

21/03/2014

Itálie

 rtuť (5.1 mg/kg) v mraženém žralokovi mako (Isurus oxyrhincus)

Portugalsko, přes Španělsko

21/03/2014

Maďarsko

 benzo(a)pyren (5.8 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (42.8 µg/kg) v uzených šprotech

Lotyšsko

21/03/2014

Estonsko

 nedeklarovaný celer v mražených karbanátcích ze sladkých brambor (batátů) a v zeleninových karbanátcích

Estonsko

20/03/2014

Německo

 ochratoxin A (25.4 µg/kg) v sultánkách (rozinkách)

Turecko

19/03/2014

Francie

 přiliš vysoké množství Escherichia coli (1700 MPN/100g) v organických (bio) slávkách (Mytilus edulis)

Irsko

18/04/2014

Německo

 Listeria monocytogenes (16000; 31000 CFU/g) a Listeria spp. (1000000; 197000 CFU/g) ve farmářském sýru s červenou kulturou (plísní)

Německo

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

21/03/2014

Irsko

 migrace primárních aromatických aminů (odpěňovačka s otvory: 0.0440 mg/kg) z nylonového kuchyňského náčiní

Čína, přes Nizozemsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.