Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 12. týden 2012

Vydáno: 26. 3. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 12. týdnu 2012: 19.3.–25.3. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

22/03/2012

Itálie

histamin (265 mg/kg) v konzervovaném tuňákovi v oleji

Španělsko

21/03/2012

Itálie

nedeklarované siřičitany (32.6 mg/kg) v sultánkách

Turecko

21/03/2012

Francie

Listeria monocytogenes (770 CFU/g) ve fermentovaných vepřových nokách

Francie

20/03/2012

Nizozemsko

methomyl (insekticid) (0.55 mg/kg) v hroznovém víně

Peru, přes Chile

             Krmiva

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.