Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 11. týden 2014

Vydáno: 18. 3. 2014
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 11. týdnu 2014: 10. 3. – 16. 3. 2014 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

14/03/2014

Německo

 Salmonella spp. (přítomnost/25g) v potravním doplňku

Německo

14/03/2014

Slovensko

 nedeklarovaný sezam (2.97 mg/kg) v ochucující látce

Česká republika, přes Polsko

14/03/2014

Slovensko

 nedeklarovaný sezam (2.34 mg/kg) v čokoládových muffinech

Polsko

14/03/2014

Belgie

 nedeklarovaná hořčice v chlazených žebrech (spare ribs sate)

Belgie

13/03/2014

 Německo

 Listeria monocytogenes (brie: 1200, 1810, 156000, 10000; camembert: 4700, 237000, 4000, 519000 CFU/g) v mraženém brie a camembertu

Německo

13/03/2014

Irsko

 toxiny z měkkýšů způsobující průjmovitou otravu (DSP) (860 µg/kg) ve vařeném mase slávek

Irsko

13/03/2014

Finsko

 Salmonella enteritidis (přítomnost/ 25g) v mražených solených kuřecích prsních řízcích

Německo

12/03/2014

Itálie

 příliš velké množství Escherichia coli (400 MPN/100 g) v živých slávkách (Mytilus galloprovincialis)

Řecko

12/03/2014

Belgie

 ochratoxin A (22.5 µg/kg) v celém černém pepři

Indie

11/03/2014

Itálie

 příliš velké množství Escherichia coli (16.000 MPN/100 g) v chlazených škeblích (Tapes philippinarum)

Itálie

11/03/2014

Francie

 Listeria monocytogenes (–> 80 CFU/g) v chlazeném sýru z pasterizovaného ovčího mléka

Francie

11/03/2014

Německo

 úlomky plastu (2 ostré kousky) ve fíkovém chlebu s mandlemi

Španělsko

11/03/2014

Portugalsko

 Listeria monocytogenes (pozitivní) v ovčím mléku pro výrobu čerstvého sýra

Španělsko

11/03/2014

Řecko

 Listeria monocytogenes (v 1 z 5 vzorků/ 25g) v chlazených houbách enoki

Jižní Korea, přes Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

12/03/2014

Itálie

 aflatoxiny (B1 = 62.7 µg/kg) v kukuřici

Rumunsko

11/03/2014

Francie

 nepovolená přídatná látka do krmiv – kobalt proteinát (54 mg/kg) v krmivu pro zlaté rybky

Belgie

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.