Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 1. týden 2022

Vydáno: 17. 1. 2022
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 1. týdnu 2022: 3. 1. – 9. 1. 2022 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

        Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                           Potraviny

 

07/01/2022

Německo

 aflatoxiny a Bacillus cereus v sezamových semínkách, bio

Togo

07/01/2022

Francie

 Listeria monocytogenes v sýru ze syrového mléka

Belgie

07/01/2022

Francie

 ethylenoxid v různých kořeních

připraveno v Indii, přes Francii

06/01/2022

Belgie

 Listeria monocytogenes v sýru

Španělsko, přes Nizozemsko

 

 

                      Krmiva

 

06/01/2022

Belgie

 aflatoxiny v rýžových otrubách

Nizozemsko, surovina z Pákistánu

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

05/01/2022

Německo

 migrace olova a kobaltu z keramických talířů

Čína

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.