Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 1. týden 2012

Vydáno: 9. 1. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 1. týdnu 2012: 2.1.–8.1. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

05/01/2012

Švýcarsko

Listeria monocytogenes (100-3900 CFU/g) v uzeném lososovi

Spojené království

05/01/2012

Německo

nedeklarovaný gluten (320; 229 mg/kg sušiny) v bezgluteinové ovesné kaši pro malé děti

Polsko

03/01/2012

Itálie

Salmonella typhimurium (přítomnost/25 g) v chlazené slanině

Francie

03/01/2012

Belgie

deoxynivalenol (DON) (1700 μg/kg) v pšenici

Nizozemsko

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.