Bezpečnost potravin

Hladiny kadmia v masných výrobcích na slovenském trhu

Vydáno: 18. 7. 2003
Autor:

Při zkoumání uzenin dodaných na slovenský trh byla u řady vzorků (v 57 z 360) zjištěna nadměrná množství kadmia.

Ve studii prováděné na katedře bezpečnosti potravin Slovenské zemědělské univerzity v Nitře (http://www.uniag.sk) byl analyzován obsah kadmia v masných výrobcích (klobásách, párcích a šunkách). Celkem bylo zkoumáno 360 výrobků ze SR, ČR, Rakouska a Německa (po 90 výrobcích). Při porovnání s limitní hodnotou stanovenou ve slovenském Kodexu (0,1 mg/kg) bylo 57 vzorků nevyhovujících (17 ze SR, 15 z ČR, 14 z Rakouska a 11 z Německa).

Tabulka 1 Nejvyšší přípustné hladiny kadmia v hovězích produktech v různých zemích  

Ve výrobcích z domácí produkce (Slovensko) se naměřené množství kadmia pohybovalo mezi 0,004 mg/kg (u klobás) po 0,247 u párků. Ve výrobcích z ČR bylo naměřeno nejméně 0,002 mg/kg a nejvíce 0,174 (obojí u párků). Ve výrobcích z Rakouska bylo naměřeno nejméně 0,002 mg/kg u šunky a párků a nejvíce 0,147 u párků. Ve výrobcích z Německa bylo naměřeno nejméně 0,002 mg/kg u klobás a nejvíce 0,212 u párků.

Nejvyšší obsah kadmia v klobásách (0,0589 mg/kg) byl zjištěn ve výrobcích z Rakouska, nejnižší (0,0525 mg/kg) byl ve slovenských klobásách. Pokud jde o šunky, byl nejvyšší obsah (0,0583 mg/kg) zjištěn ve slovenských výrobcích a nejnižší (0,046 mg/kg) v rakouských. V párcích byl nejvyšší obsah kadmia (0,0679 mg/kg) zjištěn ve slovenských výrobcích a nejnižší (0,0513 mg/kg) v rakouských.

Variabilita (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou vztažený ke střední hodnotě) obsahu kadmia kolísala mezi 69,32 % k 111,03 %.
Variabilita

Výrobek nejvyšší variabilita – země původu nejnižší variabilita – země původu
Klobásy 111,03 %– Slovensko 70,28 %– Rakousko
Šunky 96,77 % – Slovensko 69,32 % – Německo
Párky 107,5 % – Rakousko 77,99 %– ČR

Rozdíly v obsahu kadmia zjištěného ve vzorcích jsou způsobeny použitím různých druhů masa a vnitřností, a to ze zvířat krmených za různých podmínek.
Fleischwirtschaft Int., 2003, č. 1, s. 34-36