Bezpečnost potravin

HACCP in the Meat Industry

Vydáno: 28. 7. 2004
Autor:

HACCP in the Meat Industry / Edited by Martyn Brown.- 1. vyd. Boca Raton : CRC Press, 2000. - 329 s., ISBN 0-8493-0849-6 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 91005

Je zcela zřejmé, že propuknutí řady případů onemocnění z potravin by se dalo zabránit, pokud by byly v průběhu výrobního procesu efektivně zavedeny systémy HACCP. Nová publikace v Knihovně ÚZPI (Zemědělské a potravinářské knihovně) nabízí informace, jak uvedené systémy účelně využívat v praxi. Masný průmysl se řadí z hlediska možnosti výskytu onemocnění potravin k nejrizikovějším sektorům potravinářského průmyslu. Zpracovatelské, dodavatelské i obchodní subjekty věnují zajištění bezpečnosti potravin stále vyšší pozornost také v důsledku kontrolní činnosti ze strany dozorových orgánů a souvisejících legislativních aktivit příslušných odpovědných institucí a zvýšenému zájmu spotřebitelských organizací i jednotlivců.
V první části publikace jsou charakterizovány různé regulační mechanismy v EU a USA. Druhá část se věnuje aplikaci systému HACCP x v celém řetězci výroby masa a masných výrobků, tj. od farmy až na stůl spotřebitele. Ve třetí části je pozornost zaměřena na klíčové otázky zavádění systému HACCP v masokombinátech. Závěrečná kapitola se zabývá budoucími trendy v problematice HACCP.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci aktivit Informačního centra pro bezpečnost potravin při ÚZPI.