Bezpečnost potravin

H

Vydáno: 7. 11. 2004
Autor:

HACCP

HACCP = analýza nebezpečí v kritických kontrolních a regulačních bodech


Koncepce používaná ve výrobě potravin a v dalších operacích potravinového řetězce, v rámci které se zjišťují místa, v nichž může docházet k chybě, ale v nichž také lze zjištěnou chybu napravit. V těchto místech se systematicky sledují a regulují parametry, které jsou z hlediska bezpečnosti příslušné potraviny rozhodující, aby se zabránilo vzniku nebezpečného produktu. (sk)

Hypericum perforatum L.
viz Třezalka tečkovaná
(kvas)