Bezpečnost potravin

GutImpact: výzkumný projekt EU – I

Vydáno: 22. 12. 2006
Autor:

Sborník referátů z konference (2005) pořádané v rámci projektu zaměřeného na zvýšení imunity ovlivňováním funkce střev.

GutImpact je výzkumný projekt 6. rámcového programu V&V v EU, který se řeší pod názvem “Innovations and Impact of Gut Health Foods: A Virtual Technology Platform”. V rámci projektu se zkoumají základní mechanismy, kterými funkční mikroorganismy a přísady ovlivňují zdravotní stav střev u člověka. Získané poznatky budou využity při vývoji nových potravin (tzv. funkčních potravin) s cíleným pozitivním účinkem na zdraví člověka (zvýšení jeho imunity).
Na projektu typu SSA (specifická podpůrná akce) spolupracuje Finsko (Valio R&D), Nizozemí (LABIS: LAB Industrial Platform – Unilever, WU: Wageningen University) a Itálie (AAT: Advanced Analytical Technologies). Koordinátorem projektu je Finsko.
 
Součástí projektu je pořádání konferencí. První konference se uskutečnila v Římě ve dnech 7.–9. září 2005. Byla rozdělena do dvou akcí, a to pro spotřebitele a pro řešitele projektu. Jsou k dispozici příspěvky, které byly na konferenci prezentovány.
 
6. Projekt Crownalife (perspektivy pro průmysl)
8. Informace o LABIP (asociace 35 průmyslových laboratoří)
9. Informace o projektu GutImpact (prezentace koordinátora projektu)
 
Ve dnech 27.–29. září 2006 se konala v Talinu 2. konference v rámci projektu GutImpact. Sborník referátů z 2. konference.