Bezpečnost potravin

Grayanotoxiny v medu – BfR aktualizoval odpovědi na časté dotazy veřejnosti

Vydáno: 19. 6. 2023
Autor: BfR, KM EFSA

Foto: Shutterstock

Grayanotoxiny jsou rostlinné toxiny, které se vyskytují mimo jiné v některých druzích rododendronů. Tyto látky se mohou nacházet i v medu, pokud včely zpracovávaly nektar těchto rostlin. Je známo, že tyto druhy rododendronů se vyskytují především v turecké oblasti Černého moře. Vzhledem k občasným případům, kdy med obsahující grayanotoxin vyvolal příznaky otravy, aktualizoval německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) následující otázky k tomuto tématu.

Co jsou grayanotoxiny?

Grayanotoxiny jsou rostlinné toxiny, které se vyskytují v pylu, květech, listech a nektaru různých rodů čeledi Ericaceae. Příkladem rostlin produkujících grayanotoxiny jsou různé druhy rododendronů. V přírodě se vyskytuje více než 180 různých grayanotoxinů. Grayanotoxiny mají různou toxickou účinnost, přičemž grayanotoxinu I a grayanotoxinu III je na základě experimentálních údajů přiřazena nejvyšší účinnost.

Které potraviny mohou obsahovat grayanotoxiny?

Grayanotoxiny obsažené v pylu a nektaru rostlin produkujících grayanotoxiny mohou přecházet do medu. Proto může med obsahovat grayanotoxiny, pokud je získán v oblastech, kde jsou rozšířeny druhy rododendronů obsahující grayanotoxiny. Patří mezi ně R. luteum a R. ponticum, které se vyskytují hlavně na tureckém pobřeží Černého moře, ale také v horských oblastech Španělska a Portugalska, a R. ferrugineum, který se vyskytuje v alpské oblasti. V medu se však skutečně vyskytují pouze některé z více než 180 různých přirozeně se vyskytujících grayanotoxinů. Med obsahující grayanotoxiny je také známý jako „pontický med“, „šílený med“ nebo „hořký med“ kvůli své hořké, štiplavé chuti.

Jak vysoký může být obsah grayanotoxinů?

Analýzy rododendronových medů z Itálie v letech 2017-2019 ukázaly, že 30 % vzorků obsahovalo měřitelné množství grayanotoxinů, až k hodnotě 0,10 miligramů na kilogram (mg/kg). V letech 2012-2017 bylo v Turecku na přítomnost grayanotoxinů analyzováno 127 medů z oblasti Černého moře a v 98 vzorcích byly zjištěny hladiny grayanotoxinů až do 74 mg/kg. Analýza 49 medů z německého maloobchodu provedená v roce 2015 neodhalila žádné grayanotoxiny. Testované medy zde pocházely z různých zemí EU i mimo EU.

Které akutní toxické účinky mohou způsobit graynotoxiny?

Grayanotoxiny přijaté potravou mohou vést k akutním příznakům otravy. Akutní příznaky postihují svaly i kardiovaskulární systém, nejčastěji se jedná o zpomalení srdečního tepu a pokles krevního tlaku. Mohou se objevit i další příznaky, jako jsou závratě, ochrnutí, nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení nebo průjem. Příznaky se objevují během několika minut až pěti hodin po konzumaci potraviny, pacienti se obvykle zotaví během několika dnů. Závažnost příznaků závisí na množství zkonzumovaného medu. Výsledky studie naznačují, že lidé s kardiovaskulárním onemocněním, kteří užívají antihypertenziva, jsou zřejmě náchylnější k toxickým účinkům grayanotoxinů.

A jaké množství medu obsahujícího grayanotoxiny může vyvolat příznaky otravy?

Z vědecké literatury vyplývá, že nelze stanovit přesné množství medu obsahujícího grayanotoxiny, které vyvolá otravu. Údaje v literatuře se pohybují mezi 5 a 180 gramy. Důvodem je skutečnost, že medy se svým složením velmi liší a liší se i obsah grayanotoxinů. V nejhorším případě by i čajová lžička medu obsahujícího grayanotoxiny mohla vést k příznakům otravy. Německý úřad BfR má v současné době k dispozici pouze několik analytických údajů o obsahu grayanotoxinů v medech z černomořské oblasti, které jsou v příčinné souvislosti s příznaky otravy.

Jsou v Německu známy nějaké případy otravy grayanotoxiny?

Podle informací úřadu BfR bylo v Německu od roku 2010 zaznamenáno nejméně pět případů otravy po konzumaci medu obsahujícího grayanotoxiny. V roce 2012 se u 56letého muže po konzumaci dvou polévkových lžic medu z černomořské oblasti projevily závažné příznaky otravy, jako je zpomalení srdečního tepu, pokles krevního tlaku, oběhová slabost a bolesti břicha, ze kterých se však muž plně zotavil. V roce 2019 se u 40letého muže po konzumaci medu z černomořské oblasti rovněž objevily závažné příznaky poruchy vědomí se zpomaleným srdečním tepem. Všechny případy otrav známé úřadu BfR se týkaly medu, který buď nebyl v Německu komerčně dostupný, nebo jehož původ byl nejasný.

Jaké jsou možné zdravotní účinky dlouhodobé (chronické) expozice graynotoxinům?

Ve studii na zvířatech došlo u samců myší po požívání medu obsahujícího graynotoxiny ke genotoxickým účinkům, které se projevily například chromozomálními změnami. Vzhledem k nedostatku údajů o způsobu působení genotoxicity a nedostatku údajů o dlouhodobém příjmu medu obsahujícího grayanotoxiny není v současné době možné odvodit bezpečnou úroveň příjmu.

Jak se mohou spotřebitelé chránit před otravou graynotoxiny?

Úřad BfR doporučuje, aby lidé rododendronové medy, zejména z oblasti Černého moře, nekonzumovali, protože mohou obsahovat škodlivé množství grayanotoxinů.

Zdroj: Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR, Das Bundesinstitut für Risikobewertung)