Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Grant EFSA: Vytvoření otevřené databáze složení potravin EU a souvisejících datasetů do kategorie

Aktuality > Aktuality
Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Grant EFSA: Vytvoření otevřené databáze složení potravin EU a souvisejících datasetů

Vydáno: 1.6.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
GP/EFSA/DATA/2021/02. Termín pro podání návrhu: 15. září 2021

EFSA vypsal grantovou výzvu “Vytvoření otevřené databáze složení potravin EU a souvisejících datasetů" (Creation of Open Access EU Food Composition Database (EU FCDB) and related datasets (Ref GP/EFSA/DATA/2021/02)).

Cílem výzvy je vyvinout, zveřejnit a udržovat „Otevřenou databázi složení potravin EU“ (Open Access European Food Composition Database - EU FCDB) a „Databázi environmentálních stop potravin“ (Environmental Footprint of Food Database - EFF).

Cíle grantu:

V první fázi je cílem definovat standardy kvality dat pro jejich vložení do databází EU FCDB a EFF (provést literární rešerši, vytvořit metodiku pro posuzování dat (indikátory kvality, min. požadavky na data), vytvořit zprávu o databázích složení potravin v 16 zemích, vytvořit zprávu o kompatibilitě dat z existujících databází, vytvořit zprávu o zdrojích „faktorů“ souvisejících s daty o složení potravin (jedlé
části…), posoudit kvalitu nutričních údajů, vytvořit vodítka pro sběr a uložení dat a údržbu databáze FCDB a vytvořit vodítka pro vytvoření a údržbu EFF databáze.

V druhé fázi je cílem posbírat data o složení potravin a environmentálních otiscích potravin katalogizovaná dle FoodEx2 a podle dokumentů vyvinutých v rámci první fáze projektu.

Všechny informace najdete v přiložené výzvě a na webu EFSA.

Tato výzva je určená konsorciím způsobilých organizací (org. spol. s EFSA podle čl. 36). Návrh řešení podává jménem konsorcia žadatel (ten, kdo vede konsorcium řešitelů). Žadatel je vždy jen jedna organizace. Ostatní organizace v konsorciu jsou označené jako „partneři“. Konsorcium je vždy tvořené jedním žadatelem a min. jedním partnerem.

Termín pro podání návrhu je 15. září 2021.

Tato výzva k podání návrhu řešení je novým typem grantu založeným na zaplacení dosažených výsledků / přínosů, oproti standardnímu financování založenému na proplacení vynaložených nákladů. Tento typ grantu zavedlo finanční nařízení EU v roce 2018. Hlavní změny oproti „standardnímu“ financování jsou následující:
- Nevyužívá se principu spolufinancování
- Nevyužívá se principu neziskovosti
- Není požadován předběžný rozpočet projektu
- Neřeší se uznatelnost/neuznatelnost jednotlivých nákladových položek
- Platby jsou vykonávány na základě schválení výsledků a příjemce nemusí poskytovat vyúčtování vynaložených nákladů

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021