Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Přežívání viru afrického moru zvířat v krmivech, podestýlce, mechanických vektorech a jejich potenciální úloha při přenosu viru

Vydáno: 15. 11. 2021
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2021/09. Termín pro předkládání návrhů: 17. 12. 2021

EFSA zveřejnil grantovou výzvu k předkládání návrhů k záměru s názvem „Přežívání viru afrického moru prasat (ASF) v krmivech, podestýlce a mechanických vektorech a jejich potenciální úloha při přenosu viru“ (GP/EFSA/ALPHA/2021/09).

Tento grant je financován na základě dosažených výsledků v rámci dvou hlavních cílů:

– Cíl 1: Posoudit dobu přežívání viru ASF v krmivu a podestýlce (materiál na rostlinné bázi).

– Cíl 2: Posoudit úlohu mechanických vektorů při přenosu ASF.

…vyžadujících dobře popsanou navrhovanou metodiku, jasné řízení projektu podle úkolů a úvahy o proveditelnosti. 

Další podrobnosti o hlavních a specifických cílech a očekávaných výstupech naleznete v dokumentech k výzvě.

Lhůta pro předkládání návrhů je 17. prosince 2021.

Zdroj: EFSA