Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Podpora EFSA při posuzování bezpečnosti nových potravin a zdrojů živin

Vydáno: 6. 12. 2021
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/NUTRI/2021/01. Termín pro předkládání návrhů: 17. února 2022

EFSA vyhlásil grantovou výzvu k předkládání návrhů „Podpora EFSA při posuzování bezpečnosti nových potravin a zdrojů živin“ (Support to EFSA in the Safety Assessment of Novel Foods and Nutrient Sources).

Obecným cílem této výzvy je identifikace několika partnerů mezi organizacemi spolupracujícími s EFSA podle čl. 36, kterým může EFSA kdykoli v průběhu příštích 4 let svěřit přípravné práce na posuzování bezpečnosti nových potravin a zdrojů živin, které provádí EFSA.

Zainteresovaní žadatelé musí pokrýt alespoň jednu ze 7 uvedených oblastí:

1.       Charakterizace produktu
2.       Hodnocení příjmu
3.       Absorpce, distribuce, metabolismus a vylučování (ADME) a biologická dostupnost
4.       Hodnocení výživy
5.       Toxikologické informace
6.       Studie na lidech
7.       Alergenicita

Detaily grantu najdete v přiložené výzvě nebo na webu EFSA.

Tento grant bude financován na základě dosažení výsledků (výstupů) v rámci svěřeného úkolu v časovém rámci.

Upozorňujeme, že jsou vítány i žádosti v rámci konsorcia.

Lhůta pro podání žádosti je 17. února 2022.

Odkaz na webové stránky úřadu EFSA s příslušnými přílohami je k dispozici na konci tohoto e-mailu.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s touto výzvou je neváhejte zaslat na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na výzvu.

Zdroj: EFSA