Bezpečnost potravin

Grant EFSA: Identifikace organizací, které může EFSA pověřit zlepšením metod pro sběr, management a analýzu vědeckých dat

Vydáno: 7. 5. 2021
Autor: KM EFSA

Ref. GP/EFSA/DATA/2021/01. Termín pro zaslání návrhů je 25. června 2021

Grant EFSA: Identifikace organizací, které může EFSA pověřit zlepšením metod pro sběr, management a analýzu vědeckých dat zasílaných EFSA kompetentními organizacemi členských států

Cílem výzvy je identifikovat organizace, kterým může EFSA svěřit úkoly ve třech oblastech zájmu uvedených níže, a to na základě rámcové partnerské dohody (framework partnership agreement) uzavřené až na 4 roky:

Oblast 1: Lepší metody pro sběr a zasílání dat z monitoringu chemických látek a organismů

Oblast 2: Lepší přenos dat a vyšší výkon validace velkých souborů dat z monitoringu chemických látek a organismů

Oblast 3: Harmonizovaný sběr dat o spotřebě a složení potravin

Termín pro podání nabídek je 25. června 2021.

Veškeré informace o výzvě najdete v související dokumentaci na webu EFSA.

Zdroj: EFSA