Bezpečnost potravin

Grant EFSA (Čl. 36): Svěření podpůrných úkolů v oblasti zdraví rostlin: hodnocení rizik rostlin určených k pěstování pro okrasné účely

Vydáno: 9. 6. 2020
Autor: KM EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2020/01. Termín pro podání návrhů: 4. 9. 2020

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypsal grant (= pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36) na téma hodnocení rizik vysoce rizikových rostlin. Cílem výzvy je identifikovat organizace, kterým EFSA může svěřit úkoly v oblasti zdraví rostlin. Tyto úkoly se budou týkat zejména hodnocení rizik komodit a/nebo hodnocení ošetření komodit v rámci posouzení technických dokumentací zasílaných třetími zeměmi k vysoce rizikovým rostlinám.

Termín pro zasílání návrhů je 4. září 2020.

Veškeré informace je možné najít na webu EFSA.

Zdroj: EFSA