Bezpečnost potravin

Go for nutrition – nový informační portál pro výrobce potravin

Vydáno: 5. 8. 2004
Autor:

Leatherhead Food International (LFI), instituce která zajišťuje technický a informační servis pro potravinářských průmysl, hodlá na podzim letošního roku zprovoznit nový informační portál www.go4nutrition.com zaměřený na zajištění informačního zázemí pro výrobce potravin v oblasti nových výživových doporučení, požadavků spotřebitelů a souvisejících změn na trhu.

Výrobci a prodejci potravin i subjekty zajišťující stravovací služby jsou pod zvyšujícím se tlakem vyvolaným tím, že spotřebitelé se stále více zajímají o své zdraví a skladbu stravy. Výrobci tak musí reagovat změnou nabízeného sortimentu a jsou nuceni snižovat obsah nasycených tuků, soli a cukru ve svých výrobcích. V poslední době vyvolalo velký neklid v potravinářském průmyslu zveřejnění řady studií o vlivu stravovacích návyků na zdravotní stav obyvatelstva. Výsledkem bylo zvýšení pozornosti médií o výživu a následně i průnik dané problematiky i do politiky. Závěry studií jen potvrzují velmi alarmující trendy zvláště ve výskytu obezity a souvisejících zdravotních komplikací:

 • tři čtvrtiny obyvatel VB mají nadváhu, 22 % je dokonce obézních (33 % podle odhadů v r. 2010)
 • výskyt obezity vzrostl o 400 % za posledních 25 let
 • obezita u dětí vzrostla trojnásobně za posledních 20 let
 • 92 % mladých lidí konzumuje příliš mnoho tuků obezita snižuje předpokládanou délku života o 9 let
 • Rumunsko, VB, Maďarsko, Albánie a Řecko patří k zemím s nejvyšším výskytem obezity v Evropě, VB je považována za zemi s nejvyšším nárůstem obézních lidí
 • jedno z 11 úmrtí ve VB je spojeno s obezitou, nejnižší počet úmrtí v souvislosti s obezitou je vykazován ve Francii

Nová informační služba v rámci portálu www.go4nutrition.com bude zabezpečována s využitím bohatých informačních zdrojů Leatherhead Food International (LFI), včetně kolekce databází Foodline. LFI v rámci nového projektu nabízí:

 • vývoj a správu on-line databáze zaměřené na data vztahující se k výživě a zdraví významná pro potravinářský průmysl
 • zprostředkování informací formou redakčních článků zpracovaných v přístupné formě
 • utřídění informací v rámci portálu pro snadné prohlížení a jednoduché vyhledávání
 • pravidelnou aktualizaci informačních materiálů s graficky zvýrazněnými novinkami
 • zpřístupnění odkazů, vztahujících se k dané problematice
 • rozesílání významných informací s využitím e-mailu na základě profilu zadaného uživatelem

Nový informační portál je koncipován jako služba pro výrobce potravin, která jim má umožnit držet krok s dobou a rychle reagovat na nové požadavky související s výživou a operativně tak upravit recepturu svých výrobků nebo cíleně vyvíjet nové druhy. Nový portál bude poskytovat nejnovější informace zahrnující následující širokou škálu témat:

 • nové látky přídatné
 • technologické inovace a patenty
 • nové výrobky
 • tiskové zprávy zpravodajství z oblasti nových trendů na trhu
 • výsledky výzkumu z oblasti výživy a zdraví

Informace o výživě a zdraví budou cíleně zaměřeny na tři hlavní okruhy

 •  kardiovaskulární onemocnění, hypertenze a mrtvice
 • obezita (včetně Atkinsovy diety a glykemického indexu)
 • diabetes

Portál bude vybaven také informačními letáky, zaměřenými na podporu zdraví a doplněnými o články o nejnovějších výzkumech z oblasti klinické medicíny vztahujících se k zaměření portálu. Údaje o recepturách, přísadách, technologiích a trhu budou zaměřeny na produkty s nízkým obsahem tuku, soli, cukru a sacharidů. Velkoryse koncipovaný informační servis pro výrobce potravin však bude mít jednu malou vadu na kráse – služba bude zpoplatněná a přístup k plně verzi bude umožněn pouze pro registrované předplatitele.
www.go4nutrition.com