Bezpečnost potravin

GMO již nejsou pro spotřebitele v EU zásadním tématem

Vydáno: 27. 6. 2019
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN

Foto: Shutterstock 

Letos se poprvé slavil Světový den bezpečnosti potravin, a to dne 7. června 2019. Organizace zabývající se bezpečností potravin po celém světě pořádaly konference, jednání a workshopy, v nichž byla akcentována následující témata: zajištění bezpečných a nutričně bohatých potravin, bezpečné pěstování a zpracování potravin, právo spotřebitele na bezpečné a zdravé potraviny, spolupráce všech zainteresovaných subjektů a kontrola bezpečnosti potravin.

Evropská unie má v ohledu bezpečnosti potravin velmi dobře nastaven právní rámec a používá různé nástroje kontroly. Jedním z nich je i Eurobarometr, který funguje již od roku 1974. Jedná se o sérii průzkumů veřejného mínění v členských zemích EU v různých oblastech zájmu. K letošnímu prvnímu Světovému dni bezpečnosti potravin byly zveřejněny výsledky nového průzkumu Eurobarometru, realizovaného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) na jaře letošního roku a zaměřeného právě na bezpečnost potravin.

Výsledky Eurobarometru nám podávají ucelenou představu o tom, jak lidé vnímají rizika spojená s potravinami. Ve 20 členských státech EU převládá diskuse ke 3 tématům:

  • zneužívání antibiotik, hormonů a steroidů u hospodářských zvířat (44 %),
  • rezidua pesticidů v potravinách (39 %) a
  • potravinářské přídatné látky (36 %).

 

Češi se obávají především nemocí zjištěných u zvířat (45 %), přísad, dochucovadel a konzervantů obsažených v potravinách (37 %) a také dodržování hygieny potravin (30 %).

Na seznamu rizik, vnímaných spotřebiteli v EU, se geneticky modifikované (GM) potraviny umístily až na osmém místě s 27 %; v ČR byly dokonce předposlední s 18 %. Stále dokola se opakující informace v médiích, že 90 % Evropanů je proti GM potravinám, je tedy zcela mylná. Pouze v Rakousku se GM potraviny ocitly opět spolu s pesticidy na prvních příčkách.

Jedná se o významný posun za posledních 10 let, kdy GM potraviny v měření Eurobarometru obsadily tehdy čtvrtou příčku. Zdá se, že osvěta v oblasti moderních biotechnologií začíná prostupovat i mezi laickou veřejnost, jelikož nové techniky šlechtění (NBT) prozatím nejdou ve šlépějích GMO, které byly veřejností přijímány výrazně negativně. Editaci genomu (např. pomocí CRISPR) dokonce Evropané vnímají jako nejmenší hrozbu (4 %).

Organizace v České republice se nejen při příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin snaží problematiku přiblížit veřejnosti. Např. dne 11. června 2019 pořádala Potravinářská komora ČR setkání s novináři, kde tématem byly „Pesticidy v potravinách“. Na setkání přednášeli Ing. Jitka Götzová z Ministerstva zemědělství, Ing. Miluše Dvoržáková z České asociace pro ochranu rostlin, Gabriela Bechynská z potravinářské firmy Mondelez Czech Republic s.r.o. a končící poslanec Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc. Tiskovou zprávu naleznete zde.

Pokud osvěta v oblasti bezpečnosti potravin a nových technologií šlechtění bude i nadále probíhat aktivně, pak by se mohly GM potraviny v budoucnu u evropských spotřebitelů umístit ještě lépe (v pořadí níže), ne-li tabulku vnímaných rizikových potravin dokonce opustit.

 

Zdroje:
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190607-0,
https://www.bezpecnostpotravin.cz/eurobarometr-pruzkum-pristupu-k-bezpecnosti-potravin-napric-eu.aspx,
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/eurobarometer19/country-factsheets/EB91.3_EFSA_fact_cz_cs.pdf,
www.ctpp.cz/snidane-s-novinari/

 

Zdroj článku: BIOTRIN