Bezpečnost potravin

GM řepka tolerantní k herbicidům získala komerční povolení v Austrálii

Vydáno: 4. 10. 2021
Autor: BIOTRIN

Informace organizace BIOTRIN

Australský úřad pro regulaci genových technologií (Office of the Gene Technology Regulator, OGTR) vydal společnosti BASF Australia Ltd. licenci DIR 175, která povoluje komerční použiti geneticky modifikované (GM) řepky MS11 se zvýšenou tolerancí k herbicidům.

Komerční použití je povoleno na celém území Austrálie a s produkty získané z této GM řepky lze volně obchodovat, včetně použití v běžných potravinách a krmivech pro zvířata. Rozhodnutí o udělení licence bylo podloženo plánem posouzení a řízení rizik (Risk Assessment and Risk Management Plan, RARMP), který provedl OGTR za přispění zainteresovaných stran z celé země. To zahrnovalo konzultace s veřejností, vládou, místními úřady, australskými vládními agenturami, ministerstvem životního prostředí a technickou komisí pro genovou technologii.

Zdroj:
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18803

Zdroj článku: BIOTRIN