Bezpečnost potravin

GM přísady zjištěny v organických a zdravých potravinách obsahujících sóju

Vydáno: 15. 2. 2004
Autor:

V pilotní studii provedené ve Velké Británii se zjistilo, že 10 z 25 testovaných potravin, tj. 40 % bylo pozitivních na geneticky modifikované přísady.

Výzkumníci z University of Glamorgan ve Walesu byli překvapeni, když zjistili, že osm z deseti potravin pozitivních z hlediska obsahu GM materiálu bylo označeno jako “GM-free” (bez obsahu GM) nebo jako organické (z ekologického zemědělství), tj. tvrzeními, která implikují nepřítomnost GM přísad.
Studie byla provedena v létě roku 2003 a jejím cílem bylo stanovit, zda “GM-free” sójové výrobky ve Velké Británii skutečně neobsahují žádné GM přísady. Potraviny s obsahem sóji byly zakoupeny v tzv. prodejnách se zdravými potravinami a v supermarketech. GM materiál se stanovoval pomocí metody ELISA schválené v EU.
Z pozitivních vzorků obsahovaly vegetariánské párky značené “GM-free” 0,7 % GM sóji, tj. množství, které se blíží prahové hodnotě (0,9 %) stanovené v EU pro povinné uvádění přítomnosti GM materiálu v potravinách. Tři další potraviny obsahovaly 0,1–0,4 % GM sóji, což je více než je limit pro organické potraviny stanovený Soil Association.
Výzkumníci se domnívají, že by se předpisy pro značení potravin měly revidovat, neboť většina sóji ve Velké Británii je importována ze zemí, kde se GM sója pěstuje ve velkém. Současný způsob značení, pokud jde o přítomnost GM přísad v organických a vegetariánských produktech, může spotřebitele uvádět v omyl.
Úplné výsledky studie budou publikovány v plném rozsahu v dubnovém vydání časopisu British Food Journal (Vol 106 (3) 2004).
www.glam.ac.uk