Bezpečnost potravin

GM materiál v krmivech

Vydáno: 29. 7. 2011
Autor:

Aktualizovaný přehled GM materiálu, který splňuje požadavky nařízení (ES) č. 619/2011.

Evropská komise uveřejnila aktualizovanou tabulku uvádějící GM materiál, který v současné době splňuje požadavky nařízení (ES) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení. Více informací o kontrole krmiv na přítomnost GM materiálu je k dispozici zde.

Zdroj: Evropská komise