Bezpečnost potravin

GM kukuřice se letos v České republice vypěstuje méně

Vydáno: 12. 8. 2013
Autor: MZe

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 5. 8. 2013.

Letos klesl v České republice podíl ploch s geneticky modifikovanou kukuřicí na 2 570 hektarů, což je o 480 hektarů méně než loni. Také v ostatních zemích Evropské unie podíly ploch s geneticky modifikovanými rostlinami stagnují nebo klesají. V mimoevropských zemích polí s geneticky upravenými rostlinami každoročně přibývá.

Česká pole s geneticky modifikovanou kukuřicí se oproti loňsku zmenšila o 480 hektarů na 2 570 hektarů. Jiné druhy geneticky modifikovaných rostlin se v ČR nepěstují.

„Z celkové výměry kukuřičných polí v České republice se GM kukuřice pěstuje pouze na 1 procentu z nich. Ve srovnání s celosvětovou produkcí jsou plochy GM kukuřice v Evropské unii zanedbatelné, zabírají jen 1,4 procenta z celkové plochy kukuřice v Evropě,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V České republice je povoleno pěstovat pouze dvě GM plodiny (brambory a kukuřice) a žádná z nich není určena k lidské spotřebě. Na území Evropské unie, včetně České republiky, se mohou pěstovat pouze takové GM plodiny, které prošly přísným schvalovacím procesem Evropské unie. Při něm odborníci posuzují případná rizika pro zdraví lidí, zvířat i životní prostředí. Schvalování je delší než u běžných plodin a je přísnější než v zemích mimo EU.

Česká republika se při posuzování GMO řídí těmito zásadami:

– přiměřeně uplatňuje princip předběžné opatrnosti

– postupuje podle principu případ od případu

– rozhodnutí o nakládání s GMO nesmí narušovat mezinárodní obchod spojený s možnými sankcemi vůči členským zemím EU.

Geneticky modifikované (GM) plodiny jsou rostliny, jejichž dědičný materiál změnila genová technologie, která patří mezi jednu z metod šlechtění. Díky tomu vykazují GM plodiny některé znaky, které běžné rostliny v přírodě nemají. Genetické šlechtění zajistí rostlinám vylepšené vlastnosti, které jsou přírodního, nikoliv syntetického původu. Příkladem je odolnost proti škůdcům nebo extrémním výkyvům počasí.  

GM sóju, kukuřici, bavlník, řepku, cukrovou řepu, papáju, tykev, vojtěšku a další plodiny pěstuje v současnosti 17 milionů zemědělců ve 28 zemích světa na více než 170 milionech hektarů polí.

Základním kompetentním orgánem pro GMO v České republice je Ministerstvo životního prostředí, konkrétně pak Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Oblast produkčního pěstování GM plodin a bezpečnost potravin patří do kompetence Ministerstva zemědělství a jeho  Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a také Komise GMO.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zdroj: Ministerstvo zemědělství