Bezpečnost potravin

Glyfosát v moči – hodnoty zdaleka nedosahují hranice zdravotní škodlivosti

Vydáno: 24. 6. 2013
Autor: koubova

Stanovisko BfR č. 014/2013 ze dne 14. června 2013.

Podle údajů Svazu pro životní prostředí a ochranu přírody (BUND) byly na přítomnost herbicidní účinné látky glyfosátu zkoumány vzorky moči 182 osob z 18 evropských zemí. Prokázané koncentrace glyfosátu se pohybovaly maximálně okolo 1,82 mikrogramů na litr moči. Koncentrace metabolitu  AMPA dosahovaly maximálně 2,63 mikrogramů na litr moči.

Výsledky studie svazu BUND dokazují, že existuje kontaminace glyfosátem, která však leží hluboko pod oblastí zdravotní škodlivosti.

Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) prováděl zdravotní hodnocení obsahu glyfosátu změřeného ve vzorcích ještě jednou. Pokud byly změřené koncentrace způsobeny konzumací kontaminovaných potravin, pohyboval se příjem glyfosátu prostřednictvím těchto potravin o více než faktor 1000 pod koncentrací, která je zdraví nebezpečná, uvádí se ve stanovisku BfR. Výsledky ukázaly, že hodnoty zjištěné v moči nepoukazují na zdravotní škodlivost kontaminace spotřebitele glyfosátem. Také koncentrace metabolitu AMPA nepředstavují vzhledem k nižší toxicitě důvod k obavám.

Glyfosát je jako účinná látka obsažen v řadě v Německu i ve světě povolených přípravků na ochranu rostlin, z jejichž používání se rezidua mohou dostat do potravin. Pokud není zákonem stanovený maximální obsah překročen, je výskyt takových reziduí zdravotně neškodný a podle rostlinolékařské legislativy také legální. Používání přípravků je povoleno Evropským parlamentem. Maximální obsahy reziduí jsou regulovány evropským nařízením.

Pokud jsou rezidua glyfosátu zkonzumována spolu s potravou, 20–30 % se resorbuje ze střeva a je rychle opět vyloučeno, převážně močí.

Také v jiných výzkumných pracích byla zjištěna koncentrace glyfosátu v podobné výši. Známá je například studie „Glyphosate biomonitoring for farmers and their families: results from the Farm Family Exposure Study“, týkající se prokázání glyfosátu v moči amerického farmáře a jeho rodiny, která byla publikována ve vědeckém časopise Environmental Health Perspectives.

Zdroj: BfR