Bezpečnost potravin

Glyfosát není klasifikován jako karcinogen, uvedla ECHA

Vydáno: 27. 3. 2017
Autor: KM EFSA

Tisková zpráva Evropské agentury pro chemické látky

Tisková zpráva Výboru pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) uvádí, že RAC souhlasí se zachováním klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a jako látky, která je toxická pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.

Výbor pro posuzování rizik dospěl k závěru, že dostupné vědecké důkazy neprokázaly u glyfosátu karcinogenitu, mutagenitu ani reprodukční toxicitu.

Přijaté stanovisko projde před odesláním Evropské komisi obvyklou redakční kontrolou a ve stejnou dobu bude rovněž k dispozici na internetových stránkách úřadu ECHA.

Přijaté stanovisko k harmonizované klasifikaci glyfosátu bude vzato v úvahu při rozhodování Komise a členských států EU, zda obnoví souhlas k použití glyfosátu jako účinné látky v pesticidech.

Zdroj: ECHA: Glyphosate not classified as a carcinogen by ECHA