Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Vydáno: 2. 4. 2005
Autor:

Přehled žádostí podaných do března 2005 do EFSA podle nařízení (ES) 1829/2003. EFSA vydal 4. března 2005 konečné stanovisko ke GM kukuřici 1507.

Od 18. dubna 2004 se schvalování geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv v EU provádí podle nařízení (ES) č. 1829/2003. Jde o jednotný postup autorizace ve Společenství.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je odpovědný za vědecké posuzování GM potravin a krmiv. V níže uvedené tabulce je uveden přehled žádostí zaslaných do EFSA na základě nařízení 1829/2003.

 

Žádost/datum přijetí žádosti

Předmět/rys

Žadatel

Rozsah použití

Stav projednávání

EFSA-GMO-

UK-2004-01

10/06/2004

NK 603 x

MON 810

kukuřice/

rezistentní ke hmyzu, tolerantní k herbicidům

Monsanto Company

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA-GMO-

NL-2004-02

10/06/2004

1507 kukuřice/

rezistentní ke hmyzu, tolerantní k herbicidům

Pioneer Overseas Corporation/Mycogen Seeds

potraviny

vydáno konečné stanovisko

EFSA-GMO-

DE-2004-03

02/07/2004

MON 863 x

MON 810 kukuřice/

rezistentní ke hmyzu

Monsanto Company

potraviny

krmiva

validovaná žádost

EFSA-GMO-

UK-2004-04

26/08/2004

rýže LLRICE 62/

tolerantní ke glufosinatu

Bayer CropScience, BioScience

potraviny

krmiva

validovaná žádost

EFSA-GMO-

UK-2004-05

01/10/2004

1507 x

NK603 kukuřice/

rezistentní ke hmyzu, tolerantní k herbicidům

Pioneer Hi-Bred (c/o Pioneer Overseas Corporation)/Mycogen Seeds (c/o Dow AgroScience LLC)

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA-GMO-

UK-2004-06

10/11/2004

MON 863 x

NK 603 kukuřice/

rezistentní ke hmyzu, tolerantní k herbicidům

Monsanto Company

potraviny

krmiva

validovaná žádost

EFSA-GMO-

BE-2004-07

23/11/2004

MON 863 x

MON 810 x

NK kukuřice

rezistentní ke hmyzu, tolerantní k herbicidům

Monsanto Company

potraviny

krmiva

validovaná žádost

EFSA-GMO-

UK-2004-08

26/11/2004

H 7-1 cukrová řepa/

tolerantní k herbicidům

KWS SAAT AG/ Monsanto Company

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA-GMO-

UK-2005-09

06/01/2005

MON 531 x

MON 1445 bavlna/

rezistentní ke hmyzu, tolerantní k herbicidům

Monsanto Company

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA-GMO-

UK-2005-10

06/01/2005

MON 15985 a

MON 15985 x MON 1445 bavlna/

rezistentní ke hmyzu, tolerantní k herbicidům

Monsanto Company

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA-GMO-

UK-2005-11

18/02/2005

MIR 604 kukuřice/

rezistentní ke hmyzu

Syngenta Seeds

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA-GMO-

NL-2005-12

27/01/2005

59122 kukuřice/

rezistentní ke hmyzu

 

Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA-GMO-

NL-2005-13

07/03/2005

LLCotton25/bavlna

tolerantní k herbicidům

Bayer CropScience

potraviny

krmiva

EFSA prověřuje úplnost žádosti

EFSA