Bezpečnost potravin

Geneticky modifikované plodiny mají na přírodu dobrý i špatný vliv

Vydáno: 18. 10. 2003
Autor:

Monsanto se rozhodla opustit "skeptický" evropský trh. Dva ze tří druhů GMO, testovaných pěstováním v zemědělském rozsahu, mají záporný vliv na přírodu. ŽP

Dva ze tří druhů geneticky modifikovaných plodin, testovaných pěstováním v zemědělském rozsahu, mají záporný vliv na přírodu. Vyplývá to z dlouhodobých zkoušek, zorganizovaných britskou vládou, jejichž výsledky byly ve čtvrtek zveřejněny.

Ze zkoušek vyplynulo, že zemědělské pěstování geneticky modifikované cukrové řepy a olejnaté řepky vede k poklesu množství ptactva a hmyzu na těchto polích. Na polích totiž roste méně plevele a vyskytuje se tam méně semen plevele, jimiž se živí ptáci a hmyz. Podle výzkumníků je tedy pěstování řepy a řepky pro přírodu škodlivé.

Avšak při zkouškách pěstování geneticky modifikované kukuřice byl zjištěn přesný opak. Pěstování geneticky modifikované kukuřice, odolné vůči herbicidům, vytvořilo příznivé podmínky pro daleko větší množství plevele, a tak se vyskytlo více motýlů a více včel a více semen plevele.

Tento týden se rozhodla firma Monsanto, která vyrábí geneticky modifikované plodiny, opustit trh evropských obilovin poté, co se jí nepodařilo přesvědčit skeptickou Evropu, aby začala pěstovat geneticky modifikovanou pšenici.
(Britské listy)

http://www.ekolist.cz

EkoList, 17. 10. 2003