Bezpečnost potravin

Genetické modifikace dnes a zítra

Vydáno: 2. 5. 2016
Autor: Biotrin

Informace organizace Biotrin ze dne 29. 4. 2016.

 

„Genetické modifikace dnes a zítra“ je název semináře, na který jsou zváni zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Seminář se koná v úterý 24. 5. 2016 od 13:30 v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT).

Akci pořádají zástupci Fakulty potravinářské a biochemické technologie z VŠCHT, ve spolupráci s Biotrinem z.s. a Biotechnologickou společností.

Jako přednášející se na semináři představí:

  • prof. Ing. J. Petr, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby a předseda České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty, který pohovoří na téma genetické modifikace zvířat a hmyzu a
  • prof. RNDr. Z. Opatrný, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který přednese příspěvek o geneticky modifikovaných plodinách.

Vzhledem k tomu, že přednášejícími jsou naši přední odborníci v oblasti genetických modifikací, doporučujeme účast všem, které tato problematika zajímá, a chtějí znát odpověď na svoje otázky.


Vstup na seminář je volný. Pozvánku ke stažení najdete zde:

Zdroj: Biotrin