Bezpečnost potravin

Fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa – aktuální informace

Vydáno: 21. 4. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

O vážném podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v České republice jsme informovali prostřednictvím tiskové zprávy dne 29. 3. 2017. Podezření vzniklo na základě šetření prodeje rostlin vítodu myrtolistého (Polygala myrtifolia) původem ze španělské okrasné školky. Z té pocházely rostliny, které byly napadené a byly zachyceny mimo území ČR. V současné době stále probíhá testování vzorku odebraného z dosud jediné zajištěné rostliny vítodu.

Zachycená rostlina vítodu z původní španělské dodávky byla ihned po dodání do ČR umístěna mimo prodejní místa zahradnických center, a jednalo se o odlišnou partii než ostatních rostlin vítodu v této dodávce. Výsledky laboratorního testování této rostliny provedené ÚKZÚZ jsou v současnosti ověřovány v dalších diagnostických laboratořích v zahraničí, a to s ohledem na vážné dopady v případě potvrzeného výskytu bakterie Xylella fastidiosa (viz odkaz níže). O výsledcích laboratorního testování budeme bezprostředně informovat prostřednictvím tiskové zprávy, stejně tak o akčním plánu řešení situace, pokud bude výsledek potvrzen.

Aktuálně a bez ohledu na konečný výsledek laboratorního šetření se ÚKZÚZ při odborných kontrolách zaměřuje na sledování zdravotního stavu potenciálních hostitelských rostlin této bakterie. Zejména to platí o dodávkách těchto rostlin ze zemí EU s jejím výskytem.

Z důvodu maximální prevence před zavlečením této škodlivé bakterie na území naší republiky ÚKZÚZ  taktéž oslovuje dodavatele a prodejce rostlin původem z těchto zemí. Seznamuje je s principy cíleně zaměřené kontroly těchto rostlin, stejně jako s možnostmi prevence a s postupem při podezření na výskyt Xylella při nákupech a prodejích dotčených rostlin. Smyslem těchto opatření je provádět kontroly co nejdříve po dodání rostlin na území ČR a minimalizovat tak riziko možného šíření bakterie Xylella fastidiosa z případně zamořených zdrojů.

Zároveň i nadále varujeme občany před nákupy zejména ovocných a okrasných rostlin z neprověřených zdrojů, a to zejména při pobytu ve třetích zemích (země mimo EU) nebo ve státech jižní Evropy s výskytem bakterie Xylella fastidiosa (Francie, Itálie, Španělsko).
Taktéž připomínáme, že je standardně zakázán dovoz jakékoliv i jen jediné živé rostliny ze třetích zemí (i pro fyzické osoby jako cestující např. v rámci individuální turistiky) bez platného rostlinolékařského osvědčení, vydaného v příslušné třetí zemi.

Tisková zpráva ze dne 29. 3. 2017
 

Vítod myrtolistý, zdroj: Interent

Vítod myrtolistý, zdroj: Internet
1Vítod myrtolistý v kontejneru, zdroj: Internet


Mapka s označením zahradnických center – klikněte pro zvětšení


  
Výzva zůstává v platnosti

Z původní španělské dodávky rostlin vítodu myrtolistého, prodaných již v roce 2016 v zahradnických centrech na našem území (viz mapka), se dosud nepodařilo rostliny dohledat. Tyto rostliny jsou i nadále považovány za vysoce rizikové a velmi děkujeme všem, kteří se dosud přihlásili na zveřejněnou výzvu a byli ochotni nechat své rostliny vítodu prověřit.

Výzva zůstává v platnosti a nadále prosíme občany, kteří si v roce 2016 zakoupili rostliny druhu vítod myrtolistý neboli polygala nádherná (viz obr.) v některém ze zahradnických center uvedených na připojené mapce, zda by se mohli ozvat kontaktnímu místu ÚKZÚZ: telefon +420 720 993 408, +420 235 010 322, email: xylella@ukzuz.cz.
Inspektoři ÚKZÚZ jsou připraveni tyto rostliny zpětně odkoupit a následně testovat na přítomnost bakterie Xylella fastidiosa.
Děkujeme za odpovědný přístup při snaze o odhalení všech případných zdrojů šíření bakterie Xylella fastidiosa.

Související odkazy na webu ÚKZÚZ

„Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa
 

Seznam rostlin, u nichž bylo zjištěno, že jsou náchylné k napadení bakterií Xylella fastidiosa na území EU
Pokud zjistíte (nejen) na těchto rostlinách neobvyklé příznaky jejich špatného zdravotního stavu, prosíme, abyste se ozvali na výše uvedenou kontaktní adresu.
  

Seznam oblastí
vymezených na území EU v souvislosti s výskytem bakterie
:

Ivana Kršková, PR

Zdroj: ÚKZÚZ