Bezpečnost potravin

FVO: výroční zpráva za rok 2008

Vydáno: 14. 12. 2009
Autor:

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) uveřejnil zprávu o provedených kontrolách v roce 2008, včetně ČR.

Evropská komise je odpovědná za zajišťování toho, že legislativa Společenství týkající se bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, zdraví rostlin a pohody zvířat je správně implementována a prosazována. Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) prostřednictvím auditů, které provádí, hraje důležitou úlohu v plnění tohoto úkolu. FVO je jedním z ředitelství GŘ pro zdraví a spotřebitele.
 
V roce 2008 provedl FVO celkem 228 inspekcí, z toho se 156 (69 %) týkalo bezpečnosti potravin, 19 (8 %) zdraví zvířat, 14 (6 %) welfare zvířat, 17 (7 %) zdraví rostlin a 22 (10 %) všeobecných prověrek.

V členských státech bylo provedeno 160 (70 %), v kandidátských zemích 8 (3 %), ve třetích zemích 60 (27 %) inspekcí.

V ČR bylo v roce 2008 provedeno 5 inspekcí zaměřených na:

– kontrolu rizika salmonely v sektoru stolních vajec: zpráva 2008–7628
– revizi kontrolního systému pro zajištění bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat, welfare zvířat a zdraví rostlin: zpráva 2008–7700
– kontrolu importu/transitu a kontrolu hranice (BIP): zpráva 2008–7746
– posouzení zavedeného oficiálního kontrolního systému týkajícího se hygieny potravin, vysledovatelnosti a značení: zpráva 2008–7838
– posouzení nápravných opatření provedených kompetentními orgány v ČR: zpráva 2008–7939
 
Výroční zpráva FVO za rok 2008 je v příloze.
 
Příloha: FVO: Annual Report 2008 (pdf, 1,43 MB, 58 stran)