Bezpečnost potravin

FVO: mise zaměřená na GMO v Kanadě

Vydáno: 1. 6. 2011
Autor:

Zpráva FVO z auditu, říjen 2010. Přítomnost GMO v osivu, potravinách a krmivu pro export do EU.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise provedl ve dnech 4.–13.10.2010 misi do Kanady za účelem posouzení, zda tam fungují systémy zaměřené na kontrolu přítomnosti GMO v osivu, potravinách a krmivech pro export do EU. Zvláštní pozornost byla věnována zavedeným opatřením k zajištění toho, že lněné semínko neobsahuje geneticky modifikované organismy (GMO), které nejsou autorizovány Evropskou unií.
FVO zjistil, že Kanada má zaveden důkladný systém posuzování rizika z rostlin s novými vlastnostmi získanými pomocí biotechnologie, potravin a krmiv. To zajišťuje vysokou úroveň ochrany, pokud jde o bezpečnost takových plodin a produktů z nich na kanadském trhu.
Export lněného semínka do EU se realizuje pod dohledem kompetentních úřadů a FCC (the Flax Council of Canada). Kromě jednoho případu významné kontaminace byla na národní úrovni zjištěna nízká úroveň kontaminace lněného semínka GMO (CDC Triffid). Přijatými opatřeními se vyloučilo, aby se CDC Triffid ve lněném semínku exportoval do EU.
V Kanadě dobře fungují laboratoře, určité nedostatky byly zjištěny v interpretaci laboratorních výsledků, což může ovlivnit spolehlivost certifikace zajišťované CGC (the Canadian Grain Commission) u lněného semínka exportovaného do EU.
Ve zprávě FVO (viz příloha) jsou uvedeny nedostatky identifikované během mise.