Bezpečnost potravin

FVO: aflatoxiny v rýži basmati

Vydáno: 1. 6. 2011
Autor:

Mise FVO do Indie (listopad 2010) se zaměřila na kontrolu aflatoxinů v rýži basmati exportované do EU.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise provedl ve dnech 10.–18.11.2010 misi do Indie za účelem posouzení kontrolního systému zavedeného v Indii pro kontrolu kontaminace rýže basmati exportované do EU aflatoxiny.
Zástupci FVO zjistili, že z každé zásilky rýže exportované do EU jsou povinně odebírány vzorky k analýze. Zpracovatelské závody mají kontrolu aflatoxinů zařazenou do kontrolních systémů. Jsou jasně definovány kompetentní autority, hlavní roli hraje Export and Inspection Council (Rada pro export a inspekci). Navštívené závody splňovaly požadavky kodexového zákona o obecných zásadách hygieny potravin (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003). Oficiální laboratoř a laboratoře v navštívených zpracovatelských podnicích byly akreditovány podle ISO 17025 a fungovaly dobře.
Některé nedostatky byly zjištěny v legislativě týkající se kontroly aflatoxinů, odběru vzorků rýže basmati pro analýzu aflatoxinů a v zavedeném systému HACCP.
Mise FVO došla k závěru, že kontrola aflatoxinů v rýži basmati exportované do EU nedokáže plně garantovat splnění požadavků nařízení (ES) č. 1881/2006. Jde hlavně o rozdíly v používaném postupu odběru vzorků.
Zpráva FVO (viz příloha) uvádí řadu doporučení pro kompetentní autority Indie.

Příloha: Final report of a milion carried out in India(pdf, 240 kB, 24 stran)