Bezpečnost potravin

FSAI varuje výrobce potravin před rizikem Escherichia coli O157

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

Irský Úřad pro potravinové standardy (FSAI) varuje výrobce potravin před nebezpečím nákazy bakterií E. coli O157, která byla minimálně v pěti případech potvrzena v Dublinu.

Irský Úřad pro potravinové standardy (FSAI) vydal po té, co bylo v Irsku zaznamenáno rozšíření bakterií Escherichia coli  O157, varování pro potravinářský průmysl, v němž se zdůrazňuje, že sledování a zajišťování bezpečnosti potravin se musí bez výjimky týkat všech oblastí výroby, a že pracovníci v potravinářském průmyslu mají být důkladně proškoleni v otázkách bezpečnosti potravin. Varování bylo vydáno bezprostředně poté, co se v hotelu Bewley v Dublinu vyskytlo minimálně pět případů potvrzených a dvě pravděpodobná onemocnění způsobená E. coli O157. Vyšetřování nadále pokračují, FSAI ale zdůrazňuje, že ti, kteří trpí, nebo trpěli příznaky otravy z potravin mohou šířit patogeny typu E. coli O157. Zaměstnanci potravinářského průmyslu, u kterých se projevují podobné symptomy by neměli chodit do práce, a ve výrobních závodech by měly být přísně dodržovány základní hygienické zásady, jako je mytí rukou. FSAI vydala informační materiály pro potravinářský průmysl o postupech pro zajištění bezpečnosti potravin a rizicích spojených s nedodržováním zákonem stanovených požadavků.
http://www.foodsafetytoday.com