Bezpečnost potravin

FSA: Vývoj testování hovězích produktů

Vydáno: 13. 3. 2013
Autor: berankova1

Úřad pro bezpečnost potravin UK provádí rozsáhlé testování hovězích výrobků a zveřejňuje průběžně výsledky.

Odběr vzorků první a druhé fáze rozsáhlého šetření hovězích produktů ve Spojeném království byl dokončen a byly zveřejněny první výsledky testů. Výsledky ukazují, že 212 z 224 vzorků odebraných v první fázi testování je negativních na přítomnost více než 1 % koňské a prasečí DNA.
V první fázi šetření obsahovaly dva výrobky více než 1 % prasečí DNA, ale žádné hovězí výrobky neobsahovaly více než 1 % koňské DNA. Předběžné testy ukázaly, že 7 vzorků odebraných ze 6 odlišných produktů, může obsahovat více než 1 % koňské DNA a další 3 vzorky mohou obsahovat více než 1 % prasečí DNA. Pro potvrzení je ale nutné provést další šetření.
V druhé fázi šetření byl zjištěn jeden produkt obsahující více než 1 % prasečí DNA, žádný neobsahoval více než 1 % koňské DNA. Tato druhá fáze šetření ještě probíhá.

Tři hovězí produkty, které obsahovaly více než 1 % prasečí DNA:

Tyto výrobky byly ve Spojeném království staženy z prodeje.

V první fázi šetření byly odebrány především vzorky burgerů, ale také hovězích uzenin, masových kuliček a mletého masa. Byly odebírány vzorky mražených a chlazených produktů.

V druhé fázi byla rozšířena řada testovaných zpracovaných hovězích produktů, tak aby zahrnovala hotová jídla (mražená, chlazená a v konzervách).

Úřad FSA se zaměřuje i nadále na nepřípustnou kontaminaci hovězích produktů koňským masem, kdy bylo detekováno více než 1 % koňské DNA. Úřad se domnívá, že takovéto množství koňské DNA ukazuje buď na nepřípustnou nedbalost nebo úmyslné nahrazování jednoho druhu masa jiným.

 

Zdroj:  FSA