Bezpečnost potravin

FSA vydal novou příručku o hygieně pro potravinářské podniky

Vydáno: 5. 3. 2006
Autor:

Základní požadavky nových hygienických zákonů a směrnic uvedených v Británii do praxe v lednu 2006.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) vydal aktualizovanou příručku pro potravinářské podniky, v které jsou objasňovány základní požadavky nových hygienických zákonů a směrnic uvedených v Británii do praxe počátkem roku 2006. Brožurka „Hygiena potravin – příručka pro potravinářské podniky“ je určena především pro restaurace, kavárny, cateringové společnosti a další provozovny společného stravování, stejně jako pro obchody s potravinami. Doplňuje materiály týkající se bezpečnosti potravin, již dříve vydané FSA, včetně publikace „Bezpečnější potraviny – lepší podnik“. Nová publikace nahrazuje předchozí vydání titulů „Příručka pro bezpečnost potravin“ a „Příručka potravinářské hygieny“. Novou příručku je možno bezplatně získat na tel. 0845 606 0667 nebo foodstandards@ecgroup.uk.com. Více infomací na adrese  nebo zde

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality (1.3.06)